در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 مرداد 1400
 • تاریخ امتحانات آنلاین

  کد درس نام درس کد ارائه استاد زمان امتحان
  3182165 ریاضی عمومی 501 ابوالفضل برزگر بفروئی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  2330 ریاضی عمومی 7 ابوالفضل برزگر بفروئی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  3081336 ریاضی عمومی 427 حمید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  1720 ریاضی عمومی 177 محمدرضا زارعی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  9991503 ریاضی عمومی 102 محمدرضا زارعی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  2274 ریاضی عمومی (1) 848 ابوالفضل برزگر بفروئی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  2462 ریاضی عمومی (1) 581 حمید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  1859 ریاضی عمومی (1) 283 حمید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  1957 ریاضی عمومی (1) 372 حمید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  3065 ریاضی عمومی (1) 471 حمید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  7111 ریاضی عمومی (2) 600 سعید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  6299 ریاضی عمومی (2) 1000 سعید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  9991001 ریاضی عمومی 1 808 ابوالفضل برزگر بفروئی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  9991001 ریاضی عمومی 1 200 حمید آقائی میبدی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  9991001 ریاضی عمومی 1 901 محمدرضا زارعی 1399/04/14 از 18:30 تا 19:30 
  1871 آلودگی محیط زیست 289 محمد حکیمی 1399/04/14 از 19:15 تا 20:00 
  1739 تجهیزات پست و نیروگاه 160 محمد نوری 1399/04/14 از 19:15 تا 20:00 
  2007 ترمودینامیک 941 نسیم شمس 1399/04/14 از 19:15 تا 20:00 
  2469 خشک کردن و پختن سرامیک 553 غلامرضا امامی 1399/04/14 از 18:30 تا 20:00 
  3181946 خشک‌کردن و پختن سرامیک‌ 523 غلامرضا امامی 1399/04/14 از 18:30 تا 20:00 
  6309 دینامیک 1040 حامد پورطالبی فیروزآبادی 1399/04/14 از 19:15 تا 20:00 
  3201661 مواد آلی صنعتی 923 نسیم شمس 1399/04/14 از 19:15 تا 20:00 
           
           
  1868 اصول تعمیر و نگهداری 278 روح الله برخورداری 1399/04/15 از 15:30 تا 16:15 
  3141822 اصول تعمیر و نگهداری 223 روح الله برخورداری 1399/04/15 از 15:30 تا 16:15 
  3111749 اصول تعمیر و نگهداری 824 روح الله برخورداری 1399/04/15 از 15:30 تا 16:15 
  1749 تکنولوژی عایق ها و فشارقوی 161 عماد فخارپور 1399/04/15 از 15:30 تا 16:15 
  3031970 اجرای سازه‌های فولادی 320 جلال دهقانی 1399/04/15 از 15:30 تا 17:00 
  6303 ترمودینامیک (2) 1020 سیدمحسن موسوی 1399/04/15 از 15:30 تا 17:00 
  9102 اندیشه اسلامی(1)  (مبدأ و معاد) 122 احمد آقایی میبدی 1399/04/15 از 16:15 تا 17:00 
           
           
  6300 استاتیک 1002 محمدعلی فلاح 1399/04/16 از 18:30 تا 19:15 
  2473 شیشه 560 محمدرضا پهلوان شمسی 1399/04/16 از 18:30 تا 19:15 
  3182167 شیشه 524 محمدرضا پهلوان شمسی 1399/04/16 از 18:30 تا 19:15 
  3201663 تجزیه کمی و کیفی مواد 921 محمدحسن فلاحیان 1399/04/16 از 18:30 تا 20:00 
  2014 خوردگی فلزات 940   1399/04/16 از 18:30 تا 20:00 
  3001520 ایمنی در برق 103 محمد نوری 1399/04/16 از 18:30 تا 20:30 
  2275 فیزیک حرارت 842 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/16 از 18:30 تا 20:00 
  1860 فیزیک حرارت 284 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/16 از 18:30 تا 20:00 
  2460 فیزیک حرارت 558 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/16 از 18:30 تا 20:30 
  9991009 فیزیک حرارت 802 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/16 از 18:30 تا 20:00 
  9991009 فیزیک حرارت 201 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/16 از 18:30 تا 20:30 
  6317 کنترلهای تاسیسات 1041 اباذر برهانی 1399/04/16 از 19:15 تا 20:00 
           
           
  9107 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 101 سیدجلیل امامی 1399/04/17 از 18:30 تا 19:15 
  9107 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 202 علی محمد قاسمی شورکی 1399/04/17 از 18:30 تا 19:15 
  1750 کنترل صنعتی 165 حمیدرضا شاطراقائی 1399/04/17 از 18:30 تا 19:15 
  3031971 استاتیک 321 ولی الله غنی نسب 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  3074 اقتصاد(1) (خرد) 474 محمدرضا بنا بفروئی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  3081339 اقتصادخرد 423 محمدرضا بنا بفروئی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  3111732 انتقال حرارت 820 مجید کارگر 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  1866 انتقال حرارت 274 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  3141805 انتقال حرارت 220 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  7126 پخت سرامیک ها 660 مسعود محمودیان 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  1723 تحلیل مدارهای الکتریکی 167 مجتبی دهقانی فیروزآبادی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  3001505 تحلیل مدارهای الکتریکی DC 121 مجتبی دهقانی فیروزآبادی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  3084 حسابداری دولتی(1) 472 سیدمصطفی دهقانی فیروزآبادی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  1873 نقشه کشی با کامپیوتر 292 علیرضا پهلوان شمسی 1399/04/17 از 19:15 تا 20:00 
  7114 ریاضی کاربردی 680 سعید آقائی میبدی از 18:30 تا 19:30  1399/4/17
  6301 ریاضی کاربردی 1021 سعید آقائی میبدی از 18:30 تا 19:30  1399/4/17
           
           
  3182166 اصول سرامیک 2 521 محمدرضا پهلوان شمسی 1399/04/18 از 08:00 تا 08:45 
  6305 انتقال حرارت (2) 1042 مجید کارگر 1399/04/18 از 08:00 تا 08:45 
  6319 زبان تخصصی 1003 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/18 از 08:00 تا 08:45 
  2464 سرامیک فیزیکی (2) 550 محمدرضا پهلوان شمسی 1399/04/18 از 08:00 تا 08:45 
  3201673 ترمودینامیک 922 حامد پورطالبی فیروزآبادی 1399/04/18 از 08:00 تا 09:30 
  1996 شیمی معدنی (2) 942 نسیم شمس 1399/04/18 از 08:00 تا 09:30 
  6312 نقشه کشی تاسیسات برودتی به کمک رایانه 1026 اباذر برهانی 1399/04/18 از 08:45 تا 09:30 
           
           
  3111734 اصول مقدماتی تبرید 822 محسن برزگر 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  1727 الکترونیک صنعتی 178 مجتبی دهقانی فیروزآبادی 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  9102 اندیشه اسلامی(1)  (مبدأ و معاد) 520 سیدجلیل امامی 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  9101 زبان خارجی 204 محمدحسین اکبری 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  9101 زبان خارجی 120 مهدی علیزاده شورکی 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  9101 زبان خارجی 421 مهدی علیزاده شورکی 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  1864 مکانیک سیالات 260 سیدمحسن موسوی 1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  3141817 مکانیک سیالات 295   1399/04/19 از 09:30 تا 10:15 
  7119 استحاله های فازی 661 مسعود محمودیان 1399/04/19 از 09:30 تا 11:00 
  9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1009 احمد آقایی میبدی 1399/04/19 از 09:30 تا 11:00 
  9118 زبان  فارسی 527 سیدحسین اسعدی فیروزآبادی 1399/04/19 از 10:15 تا 11:00 
  9118 زبان  فارسی 105 هدایت دهقانی 1399/04/19 از 10:15 تا 11:00 
  1880 سیستم های کنترل تاسیسات تهویه مطبوع 261 سیدابوالفضل موسوی قوام آبادی 1399/04/19 از 10:15 تا 11:00 
  3142126 سیستم های کنترل تهویه مطبوع 222 سیدابوالفضل موسوی قوام آبادی 1399/04/19 از 10:15 تا 11:00 
  1981 محوطه سازی و پروژه 366   1399/04/19 از 10:15 تا 11:00 
           
           
  3081338 بهایابی (2) 425 حسین شیرغلامی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  6308 سوخت و احتراق 1043 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  2278 ریاضی عمومی (2) 849 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  1863 ریاضی عمومی (2) 268 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  1962 ریاضی عمومی (2) 374 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  3066 ریاضی عمومی (2) 470 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  3201658 ریاضی عمومی 2 920 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  1736 ریاضی کاربردی 175 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  2334 ریاضی کاربردی 6 محسن معتمدی 1399/04/21 از 09:30 تا 10:30 
  7127 شیمی، فیزیک مواد 624 نسیم شمس 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  6310 برق تاسیسات 1004 مهدی ضیائی بیده 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  3111733 ترمودینامیک 821 حامد پورطالبی فیروزآبادی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  2281 ترمودینامیک 846 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  1867 ترمودینامیک 266 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  3141806 ترمودینامیک 221 یاسین دهقانی فیروزآبادی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  1860 فیزیک حرارت 290 محمد احسان امامی میبدی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  3182170 فیزیک حرارت 522 محمد احسان امامی میبدی 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
  3001504 فیزیک عمومی برق 100 مجتبی رستگار زاده 1399/04/21 از 09:30 تا 11:00 
           
           
  3181942 اصول سرامیک 1 504 صادق اسماعیلی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  1738 روشنایی فنی 166 مهدی ضیائی بیده 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  2277 فیزیک مکانیک 844 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  1862 فیزیک مکانیک 265 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  3111728 فیزیک مکانیک 803 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  3141802 فیزیک مکانیک 203 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  1958 فیزیک مکانیک 364 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  9991011 فیزیک مکانیک 324 حامد دهقانی فیروزآبادی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  7144 کامپوزیت ها 662 جعفر جعفری پور 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  3001516 ماشین‌های الکتریکی DC و آزمایشگاه 131 عماد فخارپور 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  3001516 ماشین‌های الکتریکی DC و آزمایشگاه 123 عماد فخارپور 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
  6302 مکانیک سیالات (2) 1022 سیدمحسن موسوی 1399/04/22 از 11:00 تا 12:30 
           
           
  1882 تهویه مطبوع تابستانی (1) 277 محمدعلی دهقانی تفتی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3081341 حسابداری شرکت‌ها (1) 426 سیدمصطفی دهقانی فیروزآبادی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  1879 رسم گسترش کانال ها 280 بمانعلی عبداللهی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  7134 روش شناخت سرامیک ها 625 محمدرضا پهلوان شمسی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3067 روشهای آماری 469 سعید آقائی میبدی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3001521 طراحی روشنایی داخلی و خارجی 104 مهدی ضیائی بیده 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  6313 طراحی سیستمهای تهویه مطبوع با پروژه 1062 امیر عسگری چاورچی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  1722 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 174 مجتبی رستگار زاده 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  6321 کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات 1045 سیدمحمدمهدی مصطفوی میبدی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  2467 کاربرد بسته های نرم افزاری در سرامیک 557 محمد رعیت 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3181963 کاربردنرم افزارهای تخصصی درسرامیک 525 محمد رعیت 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  1977 متره و برآورد 367   1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3201659 مواد معدنی صنعتی 924 نسیم شمس 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  6322 مواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی 1005 بمانعلی عبداللهی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3141803 نقشه‌کشی تأسیسات 1 205 بمانعلی عبداللهی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3141803 نقشه‌کشی تأسیسات 1 206 بمانعلی عبداللهی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
  3111729 نقشه‌کشی تبرید 1 805 محمد حسین کارگر شورکی 1399/04/23 از 11:00 تا 12:30 
           
           
  7124 اندازه گیری و کنترل 665 مهدی زارع 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  1875 حرارت مرکزی با آب گرم با پروژه 287 اباذر برهانی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3141807 حرارت مرکزی با پروژه 226 اباذر برهانی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  1878 حرارت مرکزی باهوای گرم با پروژه 267 اباذر برهانی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3111736 سیستم های کنترل تبرید 823 امیر عسگری چاورچی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  6314 طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه با پروژه 1046 سعید برزگر بفروئی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3031979 فنّاوری بتن 323 جلال دهقانی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3141809 فناوری جوشکاری و ورقکاری 207 بمانعلی عبداللهی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3141809 فناوری جوشکاری و ورقکاری 208 بمانعلی عبداللهی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3111731 فناوری ساختمان 806 جلال دهقانی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  6307 مقاومت مصالح 1023 محمدعلی فلاح 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3181945 مواد اولیه سرامیک 505 غلامرضا امامی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3001513 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 132 مصطفی محمدی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
  3001513 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 125 مصطفی محمدی 1399/04/24 از 11:00 تا 12:30 
           
           
  1869 تکنولوژی ساختمان 286 جلال دهقانی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  3081356 حسابداری حقوق و دستمزد 424 مجید آبیار فیروزآبادی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  3085 حسابداری مالی 461 مجید آبیار فیروزآبادی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  7117 دیاگرام فازها 621 ناصر عابدینی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  6318 طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات 1061 علیرضا پهلوان شمسی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  3142161 فناوری ساختمان 229 جلال دهقانی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  3142161 فناوری ساختمان 228 جلال دهقانی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  6320 مدیریت بهره وری انرژی در تاسیسات 1006 سیدمحمدمهدی مصطفوی میبدی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  3201672 موازنه مواد و انرژی 900 نسیم شمس 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
  1980 نقشه برداری ساختمان 369 حسن خامسی 1399/04/25 از 11:00 تا 12:30 
           
           
  1725 الکترونیک عمومی 179 حمیدرضا شاطراقائی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3001509 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه 134 حمیدرضا شاطراقائی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3001509 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه 126 حمیدرضا شاطراقائی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  9110 انقلاب اسلامی ایران 626 سیدجلیل امامی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  9110 انقلاب اسلامی ایران 1024 سیدجلیل امامی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3031994 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 329 حسن خامسی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3080 حسابداری مالیاتی 473 امیر حاجی حسینی رکن آبادی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3082211 حقوق کار 420 عرفان کریم بیکی فیروزآبادی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3181943 شیمی معدنی 503 محمد حکیمی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3068 کلیات حقوق 475   1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3111730 نقشه‌کشی تبرید 2 825 محمد حسین کارگر شورکی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3111730 نقشه‌کشی تبرید 2 826 محمد حسین کارگر شورکی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  1883 نقشه کشی تهویه مطبوع 276 سیدابوالفضل موسوی قوام آبادی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  1876 نقشه کشی حرارت مرکزی با آب گرم 288 سیدابوالفضل موسوی قوام آبادی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3141804 نقشه‌کشی تأسیسات 2 224 سیدابوالفضل موسوی قوام آبادی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
  3141804 نقشه‌کشی تأسیسات 2 225 سیدابوالفضل موسوی قوام آبادی 1399/04/26 از 14:00 تا 15:30 
           
           
  1747 اصول سرپرستی 176 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  2301 اصول سرپرستی 843 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  9991031 اصول سرپرستی 296 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  2485 اصول سرپرستی 543 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  1874 اصول سرپرستی 282 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  1985 اصول سرپرستی 365 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  2364 اصول سرپرستی 12 حسن خامسی 1399/04/28 از 18:30 تا 19:15 
  1986 تحلیل مقدماتی سازه ها 373 رضا کارگربیده از 18:30 تا 20:00 1399/04/28
  1872 زبان فنی 279 سیدمحسن موسوی 1399/04/28 از 19:15 تا 20:00 
  3001518 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی 133 مهدی ضیائی بیده از 18:30 تا 20:00 1399/04/28
  3001518 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی 127 مهدی ضیائی بیده از 18:30 تا 20:00 1399/04/28
  1735 مکانیک کاربردی 163 ابوالفضل رسولی زاده از 18:30 تا 20:00 1399/04/28
  1976 نقشه کشی ساختمان های بتونی 368 محمدحسین رضائیان از 18:30 تا 20:00 1399/04/28
  3031992 نقشه‌کشی بتنی و رایانه 325 محمدحسین رضائیان از 18:30 تا 20:00 1399/04/28
  2475 دیرگدازها 573 غلامرضا امامی 1399/04/28 از 18:30 تا 20:00 
  7130 تکنولوژی سرامیک های نوین 622 محمدرضا پهلوان شمسی 1399/04/28 از 18:30 تا 20:00 
           
           
  9128 دانش خانواده و جمعیت 2 سیدجلیل امامی 1399/04/29 از 12:30 تا 13:00 
  6323 تجهیزات حرارتی و برودتی 1025 محمدعلی دهقانی تفتی 1399/04/29 از 12:30 تا 13:00 
  3141812 تهویه مطبوع 2 235 محمدعلی دهقانی تفتی از 13:00 تا 14:00 1399/04/29
  1884 تهویه مطبوع تابستانی (2) 263 محمدعلی دهقانی تفتی از 13:00 تا 14:00 1399/04/29
  3001507 کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی در برق 130 احمد زارعی از 13:00 تا 14:00 1399/04/29
  3001507 کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی در برق 124 محمد نوری از 13:00 تا 14:00 1399/04/29
  7120 خواص سرامیک مکانیکی مواد 671 صادق اسماعیلی از 13:00 تا 14:00 1399/04/29
           
           
  9126 کارآفرینی 3 حسن خامسی 1399/04/30 از 08:00 تا 08:45 
  9991000 کارآفرینی 428 حسن خامسی 1399/04/30 از 08:00 تا 08:45 
  1740 ماشین های الکتریکی سه فاز 168 عماد فخارپور از 08:00 تا 09:30 1399/04/30
  7128 مواد اولیه 2 623 غلامرضا امامی از 08:00 تا 09:30 1399/04/30

  نظرات کاربران